ESTA-tillstånd USA

Uppgifter om resenären

VIKTIGT MEDDELANDE

Fyll i följande webbformulär för att ansöka om ett ESTA-tillstånd. På grund av de nyligen genomförda förändringarna i det elektroniska gränssnittet som tillhandahålls av de statliga myndigheterna i USA, kan det ta ett par minuter att bekräfta din inskickade ESTA-ansökan. När du har fyllt i formuläret nedan får du en bekräftelse om att ansökan har mottagits. Vår personal kontaktar dig för att meddela dig när ditt ESTA-tillstånd har handlagts.

OBS! Efter de senaste ändringarna i lagen om förebyggande av terroristresor (Terrorist Travel Prevention Act) så har följande kategorier av resenärer inte längre rätt att resa till eller släppas in i USA enligt programmet för viseringsundantag (VWP):

  • Medborgare från VWP-länder som har rest till eller befunnit sig i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare (med ett fåtal undantag).
  • Medborgare från VWP-länder som har rest till eller befunnit sig i Kuba.
  • Medborgare från VWP-länder som även är medborgare i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen. 
  • Medborgare från VWP-länder som ansöker om och reser den 1 april 2016 eller senare med ett pass som inte har ett elektroniskt chip.

Avstå från att fortsätta med din ESTA-ansökan om du faller in under någon av dessa kategorier. Gå till www.cbp.gov/ESTA för att få mer information om hur du ansöker om ett visum.

Ange uppgifterna precis som de står i resenärens pass. Serviceavgifterna gäller per ansökan och anges inklusive konsulära avgifter men exklusive moms och avgifter från tredje part.


   
Ange ert förnamn som angivet I passet. Om ni har ett mellan-namn som är angivet under förnamn i passet, fyll då i det här.  


Landsnummer:

Telefonnummer:
Landsnummer:

Telefonnummer:

Information om passet

Ladda upp en kopia av informationssidan i ditt pass. Denna ska:

  • Vara en tydlig läsbar kopia
  • Inkludera den maskinläsbara zonen (Machine Readable Zone - MRZ)
  • Laddas upp som en .jpg-, .jpeg- eller .png-fil
  • Vara högst 5 MB

Kontaktinformation vid nödfall, inom eller utanför USA

Landsnummer
Telefonnummer

Information om sociala medier

Information om resan

   
   

Information om sysselsättning

   NÄSTA
Ansökan håller på att behandlas