Test för COVID-19

Testning för COVID-19 är en viktig del för att kunna resa internationellt just nu, som resenär är det nödvändigt att ha koll på detaljerna innan avresa. Ett positivt COVID-19 resultat vid akomst kan leda till nekad inresa eller obligatorisk karantän, oftast i en myndighetsvald lokal. Hälso och inrese-krav ändras regelbundet, se till att vara förberedd inför olika scenarion som kan uppkomma i samband med er resa, ta ett korrekt test inom den tidsram som krävs och på vår samarbetespartners klinik.

Learn More

När din beställning är lagd kommer vi kontakta dig gällande bokning av test, om det krävs för er visumansökan. Om ett test krävs enbart för inresa till ert destinationsland, kontaktar vi er när ert avresedatum börjar närma sig för att boka in ett test på vår samarbetespartners klinik i Stockholm. Vi kommer säkerhetställa att alla de krav som ställs på testen möts för er destination samt diskutera med dig om eventuellt test krävs innan er hemresa. Låt experterna på Visumservice assistera dig och ta bort onödig oro och funderingar kring COVID testning inför er resa. Kostnaden för test är från kr.796,00 + moms.