Viktig information

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Kina för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Är du mellan 14-70 år och ansöker om visum till Kina måste du lämna fingeravtryck i Stockholm. Visumservice kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit din order färdigställs ansökan, underlaget verifieras och tid för inlämning fingeravtryck bokas i Stockholm.

  Visumansökande som har lämnat fingeravtryck inom fem år, behöver inte lämna det igen. Du måste då ansöka med det giltiga pass som innehåller det visum som du lämnade fingeravtryck med. Om visumet som du lämnade fingeravtryck för finns i ett makulerat pass, eller om du ansöker med ett annat pass behöver du lämna fingeravtryck igen.

  Ni kan alternativt lämna fingeravtryck I Göteborg, vänligen kontakta oss på: +46 8 662 73 20 eller email [email protected] så kan vi arrangera detta för er.

 2. Pass

  Sökandens pass. Krav gällande passet: 

  • Det ska rymma minst två tomma visumsidor
  • Passet ska inte ha skyddsfodral

  Valet av visumtyp avgör kraven på passets gitlitghetstid vid ansökningstillfället.

  • Enkel inresa: Passet måste vara giltigt i 6 månader.
  • Dubbel inresa: Passet måste vara giltigt i 9 månader.
  • Multipla inresor 6 månaders giltighetstid: Passet måste vara giltigt i 9 månader.
  • Multipla inresor upp till 1 år giltighetstid: Passet måste vara giltigt i 18 månader.

 3. Visumansökan och fotografi

  Färdigställ formuläret för dokumentberedningstjänsten, Kina Visum och skicka den tillsammans med dina resterade dokument till vårt kontor. Ni kommer signera er ansökningsblankett när vi möter er för fingeravtryck hos konsulatet, om ni tidigare lämnat fingeravtryck så kommer vi skicka ansökan för signatur via krypterat email.

  Ladda upp ett foto här https://visumservice.se/photo-service. För vägledning om hur du skickar in ett godkänt foto, se  fotoguide för Kina som du hittar i ditt ansökningspaket.

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserad till Kinesiska ambassaden
  • Inkludera resenärens passnummer
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Ange sökandens könstillhörighet och födelsedatum
  • Ange sökandens finansieringskälla under vistelsen i Kina
  • Ange vilket slags arbete sökanden ska utföra
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum 
  • Ange vilken slags affärsverksamhet som det inbjudande företaget bedriver
  • Ange relationen mellan sökanden och den inbjudande parten
  • Ange värdens namn, titel och kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Vara signerat för hand samt innehålla namnförtydligande, titel och kontaktuppgifter.

 5. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 6. Tilläggsformulär

  Ett fullständigt kompletterande formulär kallat "Travel declaration form" som kan hittas i Visumservices ansökningspaketet

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Personer som ansöker om flera inresor

  Sökande som behöver visum för flera inresor med en giltighetstid på 6 månader behöver tillhandahålla visumkopior av:

  • Ett tidigare multipel visum giltigt 6 månader, utfärdade inom de senaste 26 månaderna
   eller
  • Två tidigare visum till Kina (enkel eller dubba inträden), utfärdade inom de senaste 26 månaderna


  Sökande som behöver ett visum med flera inresor med en giltighetstid på 12 månader behöver tillhandahålla visumkopior av:

  • Ett tidigare multipel visum giltigt 12 månader, utfärdade inom de senaste 26 månaderna
   eller
  • Två tidigare multipel visum giltigt 6 månader, utfärdade inom de senaste 26 månaderna


 9. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Resenärer som har blivit utfärdade ett kinesiskt visum tidigare måste bistå med en kopia av det tidigare visumet.

  Om en kopia inte kan lämnas in behöver resenären skriva och signera ett intyg med förklaring om varför en visumkopia inte kan lämnas in.

 10. Återkommande besökare

  Ansökningsprocessen skiljer sig något för resenärer som tidigare har lämnat fingeravtryck hos konsulatet i Sverige. Ansökande måste bistå med de pass som resenären ansökte med vid tidigare tillfälle samt att resenären måste signera ansökan i original innan inlämning hos konsulatet. När vi fullföljt er ansökningsblankett kommer vi skicka den till er via krypterat email för signatur.

 11. Yrkes historik

  Detta måste inkludera en fullständig lista av alla yrken den ansökande haft. Följande information måste inkluderas för varje position:

  • Yrkestitel
  • Anställningsdatum och uppsägningsdatum
  • Namn på arbetsgivare
  • Fullständigt namn och telefonnummer till närmsta chef.

  Detta behövs inte om resenären haft mindre än tre heltidsjobb.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Kina för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Är du mellan 14-70 år och ansöker om visum till Kina måste du lämna fingeravtryck i Stockholm. Visumservice kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit din order färdigställs ansökan, underlaget verifieras och tid för inlämning fingeravtryck bokas i Stockholm.

  Visumansökande som har lämnat fingeravtryck inom fem år, behöver inte lämna det igen. Du måste då ansöka med det giltiga pass som innehåller det visum som du lämnade fingeravtryck med. Om visumet som du lämnade fingeravtryck för finns i ett makulerat pass, eller om du ansöker med ett annat pass behöver du lämna fingeravtryck igen.

  Ni kan alternativt lämna fingeravtryck I Göteborg, vänligen kontakta oss på: +46 8 662 73 20 eller email [email protected] så kan vi arrangera detta för er.

 2. Pass

  Sökandens pass. Krav gällande passet: 

  • Det ska rymma minst två tomma visumsidor
  • Passet ska inte ha skyddsfodral

  Valet av visumtyp avgör kraven på passets gitlitghetstid vid ansökningstillfället.

  • Enkel inresa: Passet måste vara giltigt i 6 månader.
  • Dubbel inresa: Passet måste vara giltigt i 9 månader.
  • Multipla inresor 6 månaders giltighetstid: Passet måste vara giltigt i 9 månader.
  • Multipla inresor upp till 1 år giltighetstid: Passet måste vara giltigt i 18 månader.

 3. Visumansökan och fotografi

  Färdigställ formuläret för dokumentberedningstjänsten, Kina Visum och skicka den tillsammans med dina resterade dokument till vårt kontor. Ni kommer signera er ansökningsblankett när vi möter er för fingeravtryck hos konsulatet, om ni tidigare lämnat fingeravtryck så kommer vi skicka ansökan för signatur via krypterat email.

  Ladda upp ett foto här https://visumservice.se/photo-service. För vägledning om hur du skickar in ett godkänt foto, se  fotoguide för Kina som du hittar i ditt ansökningspaket.

 4. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 5. Personlig resplan

  En personlig resplan som sökanden har skrivit. Resplanen ska:

  • Ange resdatumen
  • Ange syftet med resan
  • Ange samtliga platser som ska besökas
  • Ha undertecknats av sökanden

 6. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 7. Tilläggsformulär

  Ett fullständigt kompletterande formulär kallat "Travel declaration form" som kan hittas i Visumservices ansökningspaketet

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 9. Resenärer med tidigare eller nuvarande visum

  Resenärer som har blivit utfärdade ett kinesiskt visum tidigare måste bistå med en kopia av det tidigare visumet.

  Om en kopia inte kan lämnas in behöver resenären skriva och signera ett intyg med förklaring om varför en visumkopia inte kan lämnas in.

 10. Återkommande besökare

  Ansökningsprocessen skiljer sig något för resenärer som tidigare har lämnat fingeravtryck hos konsulatet i Sverige. Ansökande måste bistå med de pass som resenären ansökte med vid tidigare tillfälle samt att resenären måste signera ansökan i original innan inlämning hos konsulatet. När vi fullföljt er ansökningsblankett kommer vi skicka den till er via krypterat email för signatur.

 11. Yrkes historik

  Detta måste inkludera en fullständig lista av alla yrken den ansökande haft. Följande information måste inkluderas för varje position:

  • Yrkestitel
  • Anställningsdatum och uppsägningsdatum
  • Namn på arbetsgivare
  • Fullständigt namn och telefonnummer till närmsta chef.

  Detta behövs inte om resenären haft mindre än tre heltidsjobb.

Guided-Entry Service

För att resa internationellt behöver du korrekt information, mycket planering och pålitligt expertis. Guided-entry är den mest avgörande tjänsten när det handlar om att navigera i denna komplexa eran. Vi erbjuder en konsultation med våra experter, en genomgång av er resplan, skräddarsydda uppdateringar och mycket mer. Upplev tryggheten med guided-entry

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.