Viktig information

Biometriska data

Samtliga sökande i åldrarna 14 -70 år behöver lämna biometrisk rutiner för att ansöka om visum till Kina. När vi mottagit och genomgått din ansökan kommer en Visumservice  handläggare att boka in dig för personlig inlämning på konsulatet.

Din biometriska data, fingeravtryck lagras i 5 år och under den perioden kan den sökande ansöka om visum utan personligt besök förutsatt att kopia av det visum som utfärdades i samband med inlämningen bifogas aktuell ansökan.

Exempel på krav vid affärsresor för e Kina Visum för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens pass. Krav gällande passet:

  • Passet ska vara giltigt i minst ytterligare sex månader efter inresan, och för längre vistelser ska det vara giltigt för hela den planerade vistelseperioden
  • Det ska rymma minst tva tomma visumsidor
  • Passet ska inte ha skyddsfodral

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Observera att ett standardiserat passfoto har storleken 35 x 45 mm, vilket inte kommer att godtas av det kinesiska konsulatet. Vi rekommenderar starkt att du skickar in ditt foto elektroniskt till Visumservice, så att vi kan säkerställa att samtliga av kinesiska konsulatets krav uppfylls, inklusive den obligatoriska storleken på 33 x 48 mm. Gå till https://visumservice.se/photo-service  för att ladda upp ditt foto.


   
  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha en storlek på 33 x 48 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten uppvisande ett neutralt ansiktsuttryck (inte le). Det får inte finnas något bakgrundsljus och ditt ansikte får inte vara skuggat. Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto får inte vara fäst vid din ansökan och får inte bära spår av vidhäftande tejp eller häftklamrar.

 3. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Alternativt kan du använda exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf och var noga med att använda exakt samma uttryck och format som i exemplet för att undvika ett avslag och möjliga dröjsmål med handläggningen av din visumansökan. 

  Observera att de flesta konsulat kräver att Garantibrev har daterats inom en månad innan det att ansökan skickas in.


  Krävs ej om inbjudningsbrevet kommer ifrån internt moder-/koncernbolag.

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Ange sökandens könstillhörighet och födelsedatum
  • Ange sökandens finansieringskälla under vistelsen i Kina
  • Ange vilket slags arbete sökanden ska utföra
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum 
  • Ange vilken slags affärsverksamhet som det inbjudande företaget bedriver
  • Ange relationen mellan sökanden och den inbjudande parten
  • Ange värdens namn, titel och kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel

  Inbjuningsbrevt skall vara signerat för hand samt innehålla namnförtydligande, titel och kontaktuppgifter.

 5. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum.

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Kina för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 625 SEK plus moms utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas ska du fylla i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Kina vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan ansökningsformuläret för visum fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska: 

  • Fyllas i via webben
  • Ha fyllts i på engelska
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

   

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Personer som ansöker om flera inresor

  Sökande som behöver visum för flera inresor med en giltighetstid på 6 månader ska tillhandahålla tydliga kopior av två tidigare erhållna visum under de senaste 24 månaderna.
  Sökandens pass måste vara giltigt i nio månader efter ansökningsdatumet.


  Sökande som behöver ett visum med flera inresor med en giltighetstid på sex månader ska tillhandahålla tydliga kopior av två tidigare erhållna visum under de senaste 24 månaderna.
  Sökandens pass måste vara giltigt i 12 månader efter ansökningsdatumet.

 9. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

Viktig information

Biometriska data

Samtliga sökande i åldrarna 14 -70 år behöver lämna biometrisk rutiner för att ansöka om visum till Kina. När vi mottagit och genomgått din ansökan kommer en Visumservice  handläggare att boka in dig för personlig inlämning på konsulatet.

Din biometriska data, fingeravtryck lagras i 5 år och under den perioden kan den sökande ansöka om visum utan personligt besök förutsatt att kopia av det visum som utfärdades i samband med inlämningen bifogas aktuell ansökan.

Exempel på krav vid turistresor för en Kina Visum för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens pass. Krav gällande passet:

  • Passet ska vara giltigt i minst ytterligare sex månader efter inresan, och för längre vistelser ska det vara giltigt för hela den planerade vistelseperioden
  • Det ska rymma minst tva tomma visumsidor
  • Passet ska inte ha skyddsfodral

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Observera att ett standardiserat passfoto har storleken 35 x 45 mm, vilket inte kommer att godtas av det kinesiska konsulatet. Vi rekommenderar starkt att du skickar in ditt foto elektroniskt till Visumservice, så att vi kan säkerställa att samtliga av kinesiska konsulatets krav uppfylls, inklusive den obligatoriska storleken på 33 x 48 mm. Gå till https://visumservice.se/photo-service  för att ladda upp ditt foto.


   
  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha en storlek på 33 x 48 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten uppvisande ett neutralt ansiktsuttryck (inte le). Det får inte finnas något bakgrundsljus och ditt ansikte får inte vara skuggat. Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto får inte vara fäst vid din ansökan och får inte bära spår av vidhäftande tejp eller häftklamrar.

 3. Bevis för researrangemang

  Uppgifter om researrangemang Detta ska tillhandahållas i form av:

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av hotellets bokningsbekräftelse

 4. Personlig resplan

  En personlig resplan som sökanden har skrivit. Resplanen ska:

  • Ange resdatumen
  • Ange syftet med resan
  • Ange samtliga platser som ska besökas
  • Ha undertecknats av sökanden

 5. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum.

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Kina för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 625 SEK plus moms utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas ska du fylla i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Kina vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan ansökningsformuläret för visum fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska: 

  • Fyllas i via webben
  • Ha fyllts i på engelska
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

   

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

Premium Priority

För upptagen för att hinna med dina visumansökningar?  En Premium Priority-konsult från Visumservice tar hand om hela processen från början till slut och tillhandahåller den expertis som krävs för att garantera att din ansökan godkänns så snabbt som möjligt. Upplev den bekvämlighet och trygghet som du får med Premium Priority, vår högsta nivå av extra personlig och skräddarsydd service.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.