Viktig information

Behandlingstid

Vänligen notera at det kan förekomma förseningar i visumhanteringen om betalningen ska göras av oss.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Nigeria för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två på varandra följande tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Alternativt kan du använda exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf och var noga med att använda exakt samma uttryck och format som i exemplet för att undvika ett avslag och möjliga dröjsmål med handläggningen av din visumansökan. 

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Visa resedatum som motsvarar de datum som anges i ditt inbjudningsbrev samt i ansökningsformuläret för visum

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn, nationalitet och passnummer 
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats  

  Resedatumen som anges i inbjudningsbrevet måste stämma överrens med resedatumen i garantibrevet samt i ansökningsformuläret för visum.

 5. ID för undertecknare av inbjudan

  This must be provided as a copy of the passport of the person who signed the Letter of Invitation.

  If the person signing the Letter of Invitation is not a Nigerian citizen, a copy of their residence permit in Nigeria is required.

 6. Registreringsbevis

  Bevis på företagsregistering. Det måste bifogas ett registeringsbevis från bolaget i Nigeria.

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt ansökningsformulär för visum. Formuläret ska

  Vänligen se till att du efter att ha fyllt i formuläret skriver ut följande från webbportalen och inkluderar dem med ditt övriga ansökningspaket:

  • "Mottagningskvittot för visum"
  • "Betalningskvittot för visum"
  • E-postmeddelandet med betalningsbekräftelsen

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 9. Personer som ansöker om flera inresor

  Sökande som ansöker om visum för flera inresor ska tillhandahålla en kopia av tidigare använda visum.

Viktig information

Behandlingstid

Vänligen notera at det kan förekomma förseningar i visumhanteringen om betalningen ska göras av oss.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Nigeria för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två på varandra följande tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Bevis på finansiella medel

  Detta ska tillhandahållas i form av kopia på sökandens senaste kontoutdrag, vilket ska uppvisa tillräckliga penningmedel i kredit.

 4. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 5. Personlig förklaring

  En personlig förklaring från sökande i original. Förklaringen ska:

  • Ange ambassaden som mottagare
  • Innehålla sökandens namn och födelsedatum
  • Innehålla sökandens namn och fullständiga adress
  • Ange resans tidslängd och syfte
  • Ange inrese- och utresedatum
  • Ange de platser som ska besökas
  • Ange vem som ska vara finansiellt ansvarig för den sökande 
  • Vara undertecknad av sökande

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt ansökningsformulär för visum. Formuläret ska

  Vänligen se till att du efter att ha fyllt i formuläret skriver ut följande från webbportalen och inkluderar dem med ditt övriga ansökningspaket:

  • "Mottagningskvittot för visum"
  • "Betalningskvittot för visum"
  • E-postmeddelandet med betalningsbekräftelsen

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Privat boende hos familj eller vänner

  Om sökanden ska bo hemma hos familj eller vänner i Nigeria behövs inget bekräftelse på hotellbokning. Istället ska inbjudningsbrevet som har skrivits av den inbjudande parten skickas in. Brevet ska:

  • Ange den inbjudande partens fullständiga adress och kontaktuppgifter
  • Den inbjudande partens namn och jobbtitel
  • Omnämna resans syfte och vistelsens tidslängd
  • Försäkra att den inbjudande parten åtar sig fullständigt finansiellt ansvar. Vänligen använd följande fras: "Vi åtar oss fullständigt ansvar för ...s immigration och finansiella situation "
  • Ha undertecknats av den inbjudande parten
  • Ha skrivits på engelska


  En kopia av den inbjudande partens pass ska även medfölja. Om den inbjudande parten inte har nigerianskt medborgarskap krävs det även en kopia av det nigerianska uppehållstillståndet (CERPAC) och  en kopia eller inskannad kopia av tillståndet för utlandsstationerade arbetstagare ("Expatriate Quota"), som ska vara vidimerad och inneha en officiell stämpel.

Visum Nigeria

Vet du inte hur ett visum från Nigeria ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Nigeria och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.