Viktig information

Tillfälligt stopp på utfärdande av visum
Observera att Indien har avbrutit utfärdandet av alla viseringar utom diplomatiska och officiella visum fram tills vidare. Indiens regering har avbrutit inträde för alla resenärer från EU- och EFTA-länderna, Turkiet och Storbritannien. Sökande som avser att resa till Indien av tvingande skäl bör kontakta konsulatet för att få hjälp.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Indien för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Personbevis

  Sökande måste lämna in en kopia av deras personbevis. E-certifikat från Skatteverket godtas av ambassad

 3. Fotografi (-er)

   Två färgfoton av indisk passtorlek. Fotografierna ska:

  • Inneha storleksmåtten 5 x 5 cm exklusive ramarna
  • Ha tagits mot en vit bakgrund
  • Ha tagits inom de senaste sex månaderna
  • Vara identiska

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Innehålla företagets organisationsnummer
  • Vara stämplat med det företagets stämpel

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet precis som det framgår i passet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Ha undertecknats  

 6. Ansökningsformulär för visum

  Visumservice kommer att assistera med kompletteringen av ditt ansökningsformulär till Indien. Detta är en Premium tjänst som innebär en extra kostnad utöver andra service arvoden och Visumservice service arvode.

  Genomför formuläret Dokumentberedningstjänst för Indien som ni kan hitta i Visumservice ansökningspaket och skicka in det tillsammans med resterande ansökningsdokument. Visumservice kommer att transkribera formuläret och skicka det tillbaka till er vie e-post för signatur. När signerad, vänligen returnera ansökningsformuläret till oss. Vänligen notera att signaturen måste vara identisk mot den i den ansökandes pass

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Innehavare av giltigt visum

  Resenärer kan enbart ha ett godkänt Indiskt visum. Resenärer som har ett giltigt visum i sitt nuvarande pass måste bistå med ett intyg som bekräftar att det nuvarande visumet ska makuleras. Intyget måste innehålla:

  • Resenärens fullständiga namn
  • Passnummer för resenären
  • Anledning till att visumet ska makuleras
  • Signeras av resenären

  Om det giltiga visumet finns i ett annat pass än det som lämnas in till ambassaden, måste följande bifogas:

  • Det makulerade passet som innehåller det aktiva visumet
   eller
  • Ett utdrag från Svenska polisen som bekräftar att passet blivit makluerat

Viktig information

Tillfälligt stopp på utfärdande av visum
Observera att Indien har avbrutit utfärdandet av alla viseringar utom diplomatiska och officiella visum fram tills vidare. Indiens regering har avbrutit inträde för alla resenärer från EU- och EFTA-länderna, Turkiet och Storbritannien. Sökande som avser att resa till Indien av tvingande skäl bör kontakta konsulatet för att få hjälp.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Indien för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Personbevis

  Sökande måste lämna in en kopia av deras personbevis. E-certifikat från Skatteverket godtas av ambassad

 3. Fotografi (-er)

   Två färgfoton av indisk passtorlek. Fotografierna ska:

  • Inneha storleksmåtten 5 x 5 cm exklusive ramarna
  • Ha tagits mot en vit bakgrund
  • Ha tagits inom de senaste sex månaderna
  • Vara identiska

 4. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 5. Ansökningsformulär för visum

  Visumservice kommer att assistera med kompletteringen av ditt ansökningsformulär till Indien. Detta är en Premium tjänst som innebär en extra kostnad utöver andra service arvoden och Visumservice service arvode.

  Genomför formuläret Dokumentberedningstjänst för Indien som ni kan hitta i Visumservice ansökningspaket och skicka in det tillsammans med resterande ansökningsdokument. Visumservice kommer att transkribera formuläret och skicka det tillbaka till er vie e-post för signatur. När signerad, vänligen returnera ansökningsformuläret till oss. Vänligen notera att signaturen måste vara identisk mot den i den ansökandes pass

 6. Pensionerade resenärer

  Pensionerade resenärere måste bistå med ett bankutdrag för de senaste tre månaderna. Bankutdraget måste vara direkt från bankens hemsida.

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Innehavare av giltigt visum

  Resenärer kan enbart ha ett godkänt Indiskt visum. Resenärer som har ett giltigt visum i sitt nuvarande pass måste bistå med ett intyg som bekräftar att det nuvarande visumet ska makuleras. Intyget måste innehålla:

  • Resenärens fullständiga namn
  • Passnummer för resenären
  • Anledning till att visumet ska makuleras
  • Signeras av resenären

  Om det giltiga visumet finns i ett annat pass än det som lämnas in till ambassaden, måste följande bifogas:

  • Det makulerade passet som innehåller det aktiva visumet
   eller
  • Ett utdrag från Svenska polisen som bekräftar att passet blivit makluerat

Premium Priority

Sätt inte era reseplaner i fara. En dedikerad specialist inom Premium Priority kommer att hantera hela processen från början till slut, vilket ger den kompetens som krävs för att din visumansökan ska godkännas så snabbt som möjligt. Upplev säkerheten och bekvämligheten med Premium Priority.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.