Skapa, verifiera och legalisera viktiga dokument för användning världen över

Alla som gör affärer internationellt vet att rätt pappersarbete är avgörande. Felaktiga och dokument som saknas ökar risken för förseningar, genererar onödiga kostnader och äventyrar affärer.

Vår service kunde inte varit smidigare: starta en beställning för att berätta om dina legaliseringsbehov. Vi ser till att allt är korrekt och lämnar in så snart som möjligt till lämplig instans eller myndighet. Du kan spåra din beställnings framsteg i realtid och vi kommer att returnera dem via bud eller via krypterat email, inom en timme i vissa fall.

Starta beställning

Legalisera dokument

Processen för att ett dokument ska bli lagligt att använda i ett annat land kräver oftast: översättning, notarisering samt en apostille eller legalisering via en ambassad.

Vi förstår era legaliseringsbehov och ser till att det blir rätt och i tid varje gång.

Skapa ett dokument

Skapa det dokument du behöver utfärdat av från lämplig myndighet.

Vi är experter på personliga, statliga, reglerande, export- samt internationella handelsdokument.