Exempel på visumkrav vid affärsresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Alternativt kan du använda exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf och var noga med att använda exakt samma uttryck och format som i exemplet för att undvika ett avslag och möjliga dröjsmål med handläggningen av din visumansökan. 

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats  

 5. Information om företagsregistrering

  Sökande måste skicka in en kopia av företagsregistreringen (F-skattebevis) i Sverige. Detta dokument ska:

  • Vara undertecknat av en person som bolagsstyrelsen har befullmäktigat
  • Vara försedd med företagsstämpeln
  • Vara högst 6–12 månader gammalt.

 6. Registreringsbevis

  Följande handlingar krävs:

  • En nyligen genomförd och komplett officiell registrering av företaget i Thailand
  • Kvitto på skattebetalningen

  Vänligen notera att samtliga handlingar måste ha undertecknats av en person som bolagsstyrelsen har befullmäktigat och vara försedda med företagsstämpeln.

 7. Bevis på finansiella medel

  Detta ska tillhandahållas i form av kopia på sökandens senaste kontoutdrag, vilket ska uppvisa tillräckliga penningmedel i kredit.

 8. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 9. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum.

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Thailand för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas, vänligen fyll i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Thailand vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan visumansökan fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

 10. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 11. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar ambassaden i varje land om dina resplaner om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i Visumservicepaketet och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

Exempel på visumkrav vid turistresor till Thailand för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 4. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 5. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum.

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Thailand för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas, vänligen fyll i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Thailand vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan visumansökan fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Vara skrivet på både fram- och baksidan av ett och samma blad

 6. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 7. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar ambassaden i varje land om dina resplaner om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i Visumservicepaketet och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

 8. Personer som ansöker om flera inresor

  Sökande som ansöker om visum för flera inresor ska tillhandahålla:

  • En kopia av ett nyligen utfärdat kontoutdrag som visar ett saldo på minst 57 000 SEK.
  • Ett brev från arbetsgivaren, som har skrivit på företagets brevpapper och undertecknats av arbetsgivaren, samt anger sökandens personuppgifter, funktion, lön och arbetsbeskrivning. Brevet ska ha skrivits på engelska.  Sökande som är egenföretagare ska tillhandahålla ett tillstånd för affärsverksamhet eller ett registreringsbevis för företag som uppvisar sökandens namn.   Sökande som studerar ska tillhandahålla antagningsbeviset i original från skolan/högskolan/universitet på engelska.
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen som visar att boendet har bokats för hela resans tidslängd

 9. Sökande som är över 50 år gamla

  Sökande som är över 50 år gamla och som planerar att stanna i Thailand i över 60 dagar rekommenderas att ansöka om ”Non-Immigrant O Visa” (sv. O-visum för icke-invandrare). Visumservice kan hjälpa dig med ansökan.

Snabbkoll visum

Innehavare av svenska pass: Kontrollera om du behöver ett visum för ditt resmål.

Visa alla länder

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.