Exempel på visumkrav vid affärsresor till Ryssland för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Provisoriskt pass accepteras inte. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 3. Inbjudan

  En originalinbjudan/ett originaltelefax som har godkänts av utrikesministeriet. Detta ska:

  • Skickas eller adresseras till ryska konsulatet i Göteborg
  • Ange resans syfte
  • Ange antalet inresor och vistelselängd för er resa
  • Ange TIN-nummer 
  • Inneha de exakta inrese- och utresedatumen i enlighet med sökandens behov och såsom de anges i ansökningsformuläret för visum
  • Ange det statliga registreringsnumret och registreringsdatumet
  • Vara undertecknad av den tjänsteman som har bemyndigats att bjuda in utlänningar till Ryssland

  Visumservice kan införskaffa en rysk affärsinbjudan åt dig.
  Fyll bara i och återsänd beställningsformuläret för inbjudan till Ryssland vilket återfinns i Visumservice ansökningspaketet

 4. Försäkringsbevis

  Ett reseförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum.
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för "Ryska federationen"
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 5. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Detta formulär ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center Interlink Service (Göteborg)" (sv. Stockholm visumhandläggningscenter) under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Ska skrivas ut och undertecknas av sökanden
  • Inte vara mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 6. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 7. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

 8. Resenärer med tidigare visum

  Resenärer som tidigare haft ett Ryskt visum måste bistå med original passet där det tidigare visumet utfärdats i, samt visa in och utrese stämplar
   

 9. Personer som ansöker om flera inresor

  Personer som ansöker om visum för flera inresor ska kunna bevisa tidigare visum till Ryssland som gäller minst en vistelse under de senaste 12 månaderna. Detta bevis ska presenteras i form av:

  • Det nuvarande passet som innehåller visumet och inrese- och utresestämplarna

  Eller

  • En kopia av sökandens tidigare pass med inrese- och utresestämplarna ifall visumet utfärdades i ett äldre pass.

 10. Expresshantering

  Expresshantering med 3 dagars behandlingstid för enkel eller dubbel inresa är enbart möjligt om man har en original inbjudan/telex utfärdad av Utrikesdepartementet i Ryssland.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Ryssland för svenska medborgare

 1. Vänligen läs detta

  Sökande som ska bo hemma hos en privatperson i Ryssland ska välja ”Privat boende” i rullgardinsmenyn för att fastställa visumkrav för deras respektive medborgarskap.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Provisoriskt pass accepteras inte. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Inbjudan

  Detta ska tillhandahållas som ett inbjudningsbrev från ett hotell eller en resebyrå. Visumservice kan införskaffa en inbjudan till Ryssland åt dig. Fyll bara i och återsänd beställningsformuläret för inbjudan till Ryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet

 5. Försäkringsbevis

  Ett reseförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum.
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för "Ryska federationen"
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Detta formulär ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center Interlink Service (Göteborg)" (sv. Stockholm visumhandläggningscenter) under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Ska skrivas ut och undertecknas av sökanden
  • Inte vara mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

 9. Resenärer med tidigare visum

  Resenärer som tidigare haft ett Ryskt visum måste bistå med original passet där det tidigare visumet utfärdats i, samt visa in och utrese stämplar
   

Visum Ryssland

Vet du inte hur ett visum från Ryssland ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Ryssland och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.