Exempel på visumkrav vid affärsresor till Ryssland för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du behöver skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto elektroniskt så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Inbjudan

  En företagsinbjudan eller inbjudan/ett telefax som har godkänts av utrikesministeriet. Detta ska:

  • Adresseras till ryska konsulatet i Stockholm
  • Ange resans syfte
  • Ange de exakta inrese- och utresedatumen som sökanden har begärt och såsom de anges i ansökningsformuläret om visum
  • Ange det statliga dokumentregistreringsnumret och registreringsdatumet
  • Ha undertecknats och vara försett med namnet på den tjänsteman som har bemyndigats att bjuda in utländska medborgare till Ryssland

 4. Försäkringsbevis

  Ett reseförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det utländska försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum
  • Ha en minimum täckning på €30,000.00
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för "Ryska federationen"
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 5. Fullmaktshandlingar

  Den sökande måste bifoga en fullmakt som tillåter Visumservice att lämna in och hämta ut handlingarna på ambassaden.


  Fullmakten måste legaliseras av handelskammaren, Visumservice hjälper till med detta mot en extra avgift.

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Detta formulär ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center Service (Stockholm)" under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Skrivas ut och signeras i original av den ansökande
  • Inte vara mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

 9. Personer som ansöker om flera inresor

  Personer som ansöker om visum för flera inresor ska kunna bevisa tidigare visum till Ryssland som gäller minst en vistelse under de senaste 12 månaderna. Detta bevis ska presenteras i form av:

  • Det nuvarande passet som innehåller visumet och inrese- och utresestämplarna

  Eller

  • En kopia av sökandens tidigare pass med inrese- och utresestämplarna ifall visumet utfärdades i ett äldre pass.

 10. Expresshantering

  Expresshantering med 3 dagars behandlingstid är endast tillgängligt för ansökningar med inbjudan/ett telefax som har godkänts av utrikesministeriet.

 11. Visumkrav

  Om ansökan avser dubbel inresa ska datum för första inresa och andra utresa måste ligga inom 60 till 90 dagar från varandra. Total vistelselängd för de två besöken får inte vara färre än 60
  eller överstiga 90 dagar.

  Om ansökan avser multipel inresa ska datum för första inresa och sista utresa måste vara minst 180 dagar. Total vistelselängd för inresa och utresa får inte vara färre än 180 dagar.

Exempel på visumkrav vid turistresor till Ryssland för svenska medborgare

 1. Vänligen läs detta

  Sökande som ska bo hemma hos en privatperson i Ryssland ska välja ”Privat boende” i rullgardinsmenyn för att fastställa visumkrav för deras respektive medborgarskap.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi

  Du behöver skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto elektroniskt så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 4. Inbjudan

  Detta ska tillhandahållas som ett inbjudningsbrev från ett hotell eller en resebyrå.

 5. Försäkringsbevis

  Ett reseförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det utländska försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum
  • Ha en minimum täckning på €30,000.00
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för "Ryska federationen"
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 6. Fullmaktshandlingar

  Den sökande måste bifoga en fullmakt som tillåter Visumservice att lämna in och hämta ut handlingarna på ambassaden.


  Fullmakten måste legaliseras av handelskammaren, Visumservice hjälper till med detta mot en extra avgift.

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Detta formulär ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center Service (Stockholm)" under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Skrivas ut och signeras i original av den ansökande
  • Inte vara mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 9. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

Visum Ryssland

Vet du inte hur ett visum från Ryssland ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Ryssland och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.