Exempel på krav vid affärsresor för e Ryssland Visum för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Inbjudan

  Det krävs en inbjudan och den kan inges i något av följande format:

  En originalinbjudan/ett originaltelefax som har godkänts av utrikesministeriet. Detta ska:

  • Skickas eller adresseras till ryska konsulatet i Göteborg
  • Ange resans syfte
  • Inneha de exakta inrese- och utresedatumen i enlighet med sökandens behov och såsom de anges i ansökningsformuläret för visum
  • Ange det statliga registreringsnumret och registreringsdatumet
  • Vara undertecknad av den tjänsteman som har bemyndigats att bjuda in utlänningar till Ryssland
      

  Ett inbjudningsbrev från företaget som ska besökas i Ryssland. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:      

  • Vara skrivet på ryska på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens samtliga passuppgifter
  • Skickas eller adresseras till ryska konsulatet i Göteborg
  • Ange resans syfte
  • Ha undertecknats och stämplats

  Visumservice kan införskaffa en rysk affärsinbjudan åt dig.
  Fyll bara i och återsänd beställningsformuläret för affärsinbjudan till Ryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet

 4. Försäkringsbevis

  Ett sjukförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det utländska försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Innehålla det fullständiga namnet på försäkringsinnehavarens fader
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum.
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för ”Ryska federationen”
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 5. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret.  Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Ryssland för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas, vänligen fyll i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Ryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan visumansökan fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center IFS (Göteborg)"  (sv. Stockholm visumhandläggningscenter) under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Ska skrivas ut och undertecknas av sökanden
  • Inte var mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 6. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 7. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

 8. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

 9. Personer som ansöker om flera inresor

  Personer som ansöker om visum för flera inresor ska kunna bevisa tidigare visum till Ryssland som gäller minst en vistelse under de senaste 12 månaderna. Detta bevis ska presenteras i form av:

  • Det innevarande passet som innehåller visumet och inrese- och utresestämplarna

  Eller

  • En kopia av sökandens tidigare pass med inrese- och utresestämplarna ifall visumet utfärdades i ett äldre pass.

  Expressförfaranden för visum för flera inresor finns bara tillgängliga tillsammans med en inbjudan från Ryska federationen eller ett telefax från utrikesministeriet.

Exempel på krav vid turistresor för en Ryssland Visum för svenska medborgare

 1. Vänligen läs detta

  Sökande som ska bo hemma hos en privatperson i Ryssland ska välja ”Privat boende” i rullgardinsmenyn för att fastställa visumkrav för deras respektive medborgarskap.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 4. Inbjudan

  Detta ska tillhandahållas som ett inbjudningsbrev från ett hotell eller en resebyrå. Visumservice kan införskaffa en inbjudan till Ryssland åt dig. Fyll bara i och återsänd beställningsformuläret för sinbjudan till Ryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet

 5. Försäkringsbevis

  Ett sjukförsäkringsintyg, kopior går bra. Intyget ska:

  • Ange det utländska försäkringsbolagets fullständiga namn, adress och telefonnummer
  • Innehålla det fullständiga namnet på försäkringsinnehavarens fader
  • Ange Försäkringsbevisets referensnummer
  • Ange datumet då försäkringen tecknades
  • Ange sökandens fullständiga namn och födelsedatum
  • Ange försäkringens giltighetstid med start- och slutdatum.
  • Samtliga datum ska ha skrivits i följande format: DD/MM/ÅÅÅÅ
  • Ange att försäkringen är giltig för ”Ryska federationen”
  • Ange de medicinska tjänster som försäkringen täcker inklusive ambulanstjänst, transport och repatriering
  • Ha undertecknats och stämplats av försäkringsgivaren
  • Ange den undertecknade försäkringsgivarens fullständiga namn

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret.  Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Ryssland för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas, vänligen fyll i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Ryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan visumansökan fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska:

  • Fyllas i via webben på https://visa.kdmid.ru/
  • Ange "Visa Application Center IFS (Göteborg)"  (sv. Stockholm visumhandläggningscenter) under "ansökningsort" (Place of Application)
  • Ska skrivas ut och undertecknas av sökanden
  • Inte var mer än 30 dagar gammalt (räknat från datum för ifyllandet)
  • Inte bära spår av handskrivna ändringar eller korrigeringar

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

 9. Innehavare av giltigt visum

  Sökanden får bara ha ett giltigt visum åt gången i ett och samma pass. Befintliga visum spärras automatiskt av ambassaden om det görs en ny ansökan, oavsett hur lång giltighetstid som återstår. Sökanden ombeds tillhandahålla passet som innehåller eventuellt giltiga visum så att ambassaden kan spärra det till förmån för den nya ansökan.

 10. Personer som ansöker om dubbel inresa

  Visum för två inresor finns bara tillgängliga ifall sökande kan bevisa att de kommer att resa till ett angränsande land och/eller återvända till Ryssland från ett angränsande land. Sökande ska därför skicka in följande dokuments:

  • En bokningsbekräftelse som visare resa till ett angränsande land
  • En detaljerad resplan som researrangören eller den inbjudande organisationen i Ryssland har utfärdat

Visum Ryssland

Vet du inte hur ett visum från Ryssland ser ut?  Du kan titta på ett exempelvisum från Ryssland och se vilken information det innehåller.

Mer info

Tjänst med digitalfoton

Visumservice digitala fototjänst är ett utmärkt sätt att leverera ett digitalfoto för din visumansökan. Du behöver bara ladda upp ett foto och sedan ser våra experter på fototjänsten till att ditt foto uppfyller alla riktlinjer och krav som ställs för ansökan innan de skriver ut det och skickar in det till ambassaden.

Mer info

Välj Visumservice

Snabbt.  Visumservice är det snabbaste sättet att ordna ett visum.

Enkelt.  Visumservice kan hjälpa dig.  Våra experter kan nås via telefon eller e-post.

Säkert. Visumservice använder högsta branschstandard vad gäller datasäkerhet.