Legaliseringar

Vi erbjuder snabba, enkla och säkra legaliseringar, översättningar, notariseringar och apostiller Påbörja din beställning nedan eller kontakta oss på legalisation@visumservice.se för att börja en genomgång. Vi lägger ner tid för att förstå dina legaliseringsbehov och arbetar med dig i steg för att garantera att du får rätt dokument i rätt tid. Observera att det slutliga priset för beställningen beror på typen av dokument, ambassadens procedurer och hur många steg processen består av.

Legaliseringsavgifterna debiteras per dokument och per steg. Gå till Visumservice sida för serviceavgifter om du vill få en översikt över alla våra avgifter

Legalisering är en process för bestyrkande av dokument som iakttas av statliga myndigheter över hela världen. Om du har för avsikt att använda ett dokument utomlands kräver de lokala myndigheterna att det legaliseras innan det kan betraktas som giltigt. Varje land har sina egna legaliseringskrav som är beroende av vilken typ av dokument som ska legaliseras och vad de ska användas till.

Några vanliga dokumenttyper som kan kräva legalisering är:

  • Ursprungsintyg
  • Fakturor
  • Affärskontrakt
  • Exportdokument
  • Fullmaktshandlingar
  • Adoptionsdokument
  • Vigselbevis/födelseattester
  • Betyg/intyg för studier
  • Patientjournaler
  • Intyg om fri försäljning (CFS)

Legalisering är en process i flera steg. Ofta måste ditt dokument legaliseras av en lokal statlig myndighet, den Svenska staten och på ambassaden för destinationslandet för att det ska anses vara äkta och giltigt.

Vi kan hjälpa dig. Kontakta våra legaliseringsexperter på legalisation@visumservice.se för att få råd. Vi lägger ner tid för att förstå dina legaliseringsbehov och arbetar med dig i steg för att garantera att du får rätt dokument i rätt tid.

Redo att köra igång? Klicka på ”Starta beställning” för att lägga en beställning online. Du får en bekräftelse via e-post och ett ansökningspaket med alla dokument du behöver. Du kan även skicka ansökningspaketet via e-post om du vill att Visumservice ska utföra legaliseringsarbetet åt dig. Observera att det slutliga priset för beställningen beror på typen av dokument, ambassadens procedurer och hur snabbt du behöver dem.

Legaliseringstjänster som vi tillhandahåller:

Apostille: En apostille är en stämpel som anger äktheten för ett officiellt dokument. En apostille utfärdas av Notarius Publicus. Denna stämpel anger att dina dokument är äkta och är ett krav i följande länder.

Legalisering: När ett land där du vill använda ditt dokument inte har skrivit under Haag-convention krävs det att legalisering utförs. Oavsett vilken process du behöver gå igenom så kan Visumservice hjälpa dig med alla steg i legaliseringsproceduren.

Översättningar: I vissa fall kräver de statliga myndigheterna att dokument översätts. Vi kan översätta dina dokument för att de ska kunna användas av lämplig ambassad eller lämpligt statligt organ. Vi kan även översätta utländska dokument till engelska.

Bestyrkande genom notarisering: Ett bestyrkande genom en notarie bekräftar att en person har rätt att signera för ett bolag/ att signaturen är äkta. Vissa länder kräver notarisering, vi tillhandahåller tjänster för notarisering för att se till att dina dokument anses som giltiga och lagliga.