Få ett visum för Uzbekistan

Exempel på visumkrav vid turistresor till Uzbekistan för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Viseringsfritt för en vistelse i upp till  30 dagar. Krav på resenären:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination
  • Kontrollera hos flygbolaget att viseringsfri ombordstigning tillåts


  Om du stannar längre än 30 dagar, vänligen se kraven nedan. 

 2. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Tyskland. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 3. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 4. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 5. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i via webben på http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
  • Ha fyllts i på engelska
  • Inte innehålla några specialtecken
  • Ange resans exakta destination
  • Innehålla en streckkod
  • Skickas in till konsulatet inom tre månader efter ifyllandet

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Uzbekistan för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Viseringsfritt för en vistelse i upp till  30 dagar. Krav på resenären:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination
  • Kontrollera hos flygbolaget att viseringsfri ombordstigning tillåts


  Om du stannar längre än 30 dagar, vänligen se kraven nedan. 

 2. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Tyskland. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 3. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 4. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 5. Inbjudan

  Ett officiellt inbjudningsbrev. Det går bra med en kopia. Brevet ska:

  • Överensstämma med antalet inresor och vistelselängd, samt inrese- och utresedatum som anges i visumformuläret
  • Ha utfärdats av ett uzbekiskt företag
  • Vara försett med ett referensnummer som har utfärdats av utrikesministeriet.

 6. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i via webben på http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
  • Ha fyllts i på engelska
  • Inte innehålla några specialtecken
  • Ange resans exakta destination
  • Innehålla en streckkod
  • Skickas in till konsulatet inom tre månader efter ifyllandet

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Uzbekistan och hjälper dig säkerställa ett visum till Uzbekistan tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Uzbekistan via Uzbekistan ambassad för Uzbekistan passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Uzbekistan visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Uzbekistan 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillUzbekistan? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Uzbekistan stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.