Få ett visum för Saudiarabien

Exempel på visumkrav vid turistresor till Saudiarabien för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Saudiarabiens regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställnigenn måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Medical Insurance

  Saudiarabiens regering kräver att alla ansökningar ansöks tillsammans med en sjukförsäkring från en godkänd leverantör. {B: CompanyName} kommer att få den medicinska försäkringspolicyn för din räkning när registreringsprocessen för e-Visum har slutförts. Sjukförsäkringsavgiften varierar beroende på nationalitet och ålder, men Visumservice kommer att välja det alternativ med lägsta kostnaden som är tillgängligt vid tidpunkten för ansökan. Saudiarabiens regering tillämpar också en fast behandlingsavgift för sjukförsäkring som ligger på 10,5 USD. Det totala beloppet som ska betalas för sjukförsäkringen anges på din slutfaktura.

 3. Minderåriga

  Resenärer under 18 år måste resa tillsammans med en vårdnadshavare.

 4. Visumkrav

  Alla resenärer måste följa lokala sedvänjor och etiketter. Besök denna sida för mer information.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Saudiarabien för svenska medborgare

 1. Registrering av fingeravtryck

  Ansöker om visum till Saudiarabien måste du lämna fingeravtryck. Visumservice kommer att boka in dig för inlämning av biometrisk data.

  Läs kraven här under. Färdigställ och samla följande dokument och skicka dem till vårt kontor för vidare handläggning. När vi mottagit dina handlingar kommer vi att färdigställa din ansökan, boka in dig hos konsulatet för registering av fingeravtryck, och vi kommer sedan lämna in dina handlingar före ditt planerade besök hos konsulatet.

 2. Konsulär avgift

  Observera att en konsulär avgift kommer att tas ut vid inlämningen av fingeravtryck på ambassaden. Den konsulära avgiften beror på den sökandes nationalitet, antal inresor och försäkring.

 3. Aviseringsgiltighet

  Notera att Saudi Arabiens ambassad baserar visumgitlighetstiden baserat på inbjudningsbrevet.

 4. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 5. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 6. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Saudi+Business+Introduction+Letter.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ha legaliserats av handelskammaren
  • Vara stämplat med det företagets stämpel

  Visumservice kan hjälpa sökanden med legaliseringsprocessen. Sökande i behov av denna tjänst bör skriva till e-postadressen [email protected]

 7. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till Saudiarabiens ambassad i Stockholm
  • Skickas elektroniskt till ambassaden i Stockholm från Saudi Arabien
  • Även bifogas som fysiskt dokument till Visumservice
  • Vara godkänt av myndigheterna i Saudiarabien
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum, denna information ska överensstämma med den som framgår av ansökningsformuläret för visum och inbjudan
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum
  • Innehålla det inbjudande företagets/värdens kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats

 8. Information om företagsregistrering

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet samt från företaget i Sverige

 9. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 10. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret måste:

  • Vara maskinskriven, ej handskriven
  • Skrivas ut och undertecknas i original av den sökande

 11. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Saudiarabien och hjälper dig säkerställa ett visum till Saudiarabien tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Saudiarabien via Saudiarabien ambassad för Saudiarabien passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Saudiarabien visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Saudiarabien 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillSaudiarabien? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Saudiarabien stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.