1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Saudiarabien och hjälper dig säkerställa ett visum till Saudiarabien tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Saudiarabien via Saudiarabien ambassad för Saudiarabien passinnehavare.

FAQS för visum till Saudiarabien

När bör jag ansöka om mitt Saudiarabien visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Saudiarabien 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillSaudiarabien ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Saudiarabien stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Viktig information

Inlämning av biometrisk data

Samtliga sökande behöver personligen besöka Saudi Arabiens ambassad för att lämna biometrisk data och lämna in deras visumansökan i person. Konsulär avgift betalas av den sökande vid inlämningstillfället.

När vi mottar din visumansökan kommer en Visumservice specialist att kontakta dig för att arrangera och boka in inlämningen. Saudi Arabiens ambassad kan endast påbörja hanteringen när biometrisk data har lämnats in.

Exempel på krav vid affärsresor för e Saudiarabien Visum för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan, och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 3. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Alternativt kan du använda exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf och var noga med att använda exakt samma uttryck och format som i exemplet för att undvika ett avslag och möjliga dröjsmål med handläggningen av din visumansökan. 

  Observera att de flesta konsulat kräver att Garantibrev har daterats inom en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ha legaliserats av handelskammaren

  Visumservice kan hjälpa sökanden med legaliseringsprocessen. Sökande i behov av denna tjänst bör skriva till e-postadressen legalisations@se.cibt.com

 4. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till Saudiarabiens ambassad i Stockholm
  • Skickas elektroniskt till ambassaden i Stockholm från Saudi Arabien
  • Även bifogas som fysiskt dokument till Visumservice
  • Vara godkänt av myndigheterna i Saudiarabien
  • Innehålla sökandens namn och nationalitet
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum, denna information ska överensstämma med den som framgår av ansökningsformuläret för visum och inbjudan
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange antalet inresor och tidslängden för visumet som ansökan görs för
  • Ange inrese- och utresedatum
  • Innehålla det inbjudande företagets/värdens kontaktuppgifter
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats

 5. Information om företagsregistrering

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet samt från företaget i Sverige

 6. Försäkringsbevis

  Försäkringsbevis, från CCHI, försäkringsbolag som godtas av ambassaden. Detta intyg framställs vid inlämnandet och avgiften för det inkluderas i visumavgiften. Detta tillval är obligatoriskt vid inlämning.

 7. Passkopia

  En tydligt läsbar kopia av sidan med uppgifter i sökandens pass.

 8. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum.

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Saudiarabien för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 625 SEK ink moms utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas, vänligen fyll i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Saudiarabien, vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan visumansökan fyllas i av sökanden själv.

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

 9. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 10. Konsulär avgift

  Den konsulära avgiften, 880 sek som betalas till den Saudi Arabiska ambassaden vid inlämning av ansökan är exkluderad.  Denna avgift betalas vid inlämnigen på konsulatet.

 11. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar.