Få ett visum för Filippinerna

Exempel på visumkrav vid turistresor till Filippinerna för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Visa exempt for a stay of up to 30 days. The traveller must:

  • Hold a passport valid at least six months on entry with one blank visa page
  • Hold proof of sufficient funds
  • Hold proof of onward/return airline tickets
  • Hold documents showing proof of purpose of trip
  • Hold all documents required for the next destination
  • Confirm with their airline that boarding will be permitted without a visa as these conditions are subject to change

  For stays of longer than 30 days, a visa is required. The requirements can be found within the Visumservice application pack.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Bevis på finansiella medel

  Bevis på tillräckliga penningmedel. Detta ska tillhandahållas i form av:

  • En kopia av sökandens senaste kontoutdrag

           eller

  •  Ett följebrev för affärsresor från sökandens arbetsgivare som bekräftar sökandens jobbtitel och lön

 5. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 6. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret måste:

  • Vara maskinskriven, ej handskriven
  • Skrivas ut och undertecknas i original av den sökande

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 9. Tidigare filippinska medborgare och närmast anhörig familj

  Tidigare filippinska medborgare får resa till Filippinerna utan visum för en vistelse i upp till ett år. Deras närmaste anhöriga (make/maka och barn) kan även de åtnjuta detta viseringsundantag vid gemensam resa.

  Tidigare filippinska medborgare behöver vid inresan antingen uppvisa ett tidigare filippinskt pass eller en kopia av sitt födelsebevis. Varje åtföljande familjemedlem behöver inneha handlingar som styrker släktskapet:

  • En kopia av vigselbeviset för maken/makan
  • En kopia av födelsebevis eller adoptionsbevis för alla barn.

 10. Fullmaktshandlingar

  Applicants must submit a power of attorney enabling Visumservice to assist with the visa process at the Embassy.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Filippinerna för svenska medborgare

 1. Visum kan eventuellt inte behövas

  Visa exempt for a stay of up to 30 days. The traveller must:

  • Hold a passport valid at least six months on entry with one blank visa page
  • Hold proof of sufficient funds
  • Hold proof of onward/return airline tickets
  • Hold documents showing proof of purpose of trip
  • Hold all documents required for the next destination
  • Confirm with their airline that boarding will be permitted without a visa as these conditions are subject to change

  For stays of longer than 30 days, a visa is required. The requirements can be found within the Visumservice application pack.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn, nationalitet och passnummer 
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats  

 6. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 7. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 8. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret måste:

  • Vara maskinskriven, ej handskriven
  • Skrivas ut och undertecknas i original av den sökande

 9. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 10. Tidigare filippinska medborgare och närmast anhörig familj

  Tidigare filippinska medborgare får resa till Filippinerna utan visum för en vistelse i upp till ett år. Deras närmaste anhöriga (make/maka och barn) kan även de åtnjuta detta viseringsundantag vid gemensam resa.

  Tidigare filippinska medborgare behöver vid inresan antingen uppvisa ett tidigare filippinskt pass eller en kopia av sitt födelsebevis. Varje åtföljande familjemedlem behöver inneha handlingar som styrker släktskapet:

  • En kopia av vigselbeviset för maken/makan
  • En kopia av födelsebevis eller adoptionsbevis för alla barn.

 11. Fullmaktshandlingar

  Applicants must submit a power of attorney enabling Visumservice to assist with the visa process at the Embassy.

 12. Bevis på finansiella medel

  Bevis på tillräckliga penningmedel. Detta ska tillhandahållas i form av:

  • En kopia av sökandens senaste kontoutdrag

           eller

  •  Ett följebrev för affärsresor från sökandens arbetsgivare som bekräftar sökandens jobbtitel och lön

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Filippinerna och hjälper dig säkerställa ett visum till Filippinerna tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Filippinerna via Filippinerna ambassad för Filippinerna passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Filippinerna visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Filippinerna 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillFilippinerna? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Filippinerna stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.