Få ett visum för Pakistan

Exempel på visumkrav vid turistresor till Pakistan för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Pakistans regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställnigenn måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan
  • En kopia av hotellbokningen eller ett inbjudningsbrev från din värd
  • En kopia av uppehållstillstånd


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Ytterligare styrkande dokument

  De stödjande dokumenten som efterfrågas under ansökningsprocessen är för närvarande de som publiceras på den Pakistanska regeringens webbplats. Ytterligare styrkande handlingar kan begäras av myndigheterna i Pakistan efter att begäran har lämnats in. Om detta inträffar kommer Visumservice att kontakta resenären omedelbart.

  Dessa dokument kan variera från:

  • Inbjudningsbrev notariserat lokalt i Pakistan
  • Resenärens kontoutdrag
  • Körkorts kopia
  • Skattehandlingar
  • E-bill inbjudan
  • Inbjudningsbrev och ID kopia på sponsorn

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Pakistan för svenska medborgare

 1. Behörgihet och dokumentationskrav

  Pakistans regering använder ett elektroniskt viseringssystem som motsvarar ett visum, men ingen stämpel eller etikett placeras i passet.

  För att vara berättigad måste resenären uppfylla följande krav:

  • Inneha ett pass som är giltigt i sex månader med en tom visumsida
  • Inneha bevis för tillräckliga penningmedel
  • Inneha bevis för fortsatt flygresa/returresa med flyg
  • Inneha bevis för hotellbokning
  • Inneha alla nödvändiga handlingar för nästföljande destination


  För att fullfölja beställningen måste resenären tillhandahålla:

  • Ett fotografi
  • En kopia av passinformationssidan
  • Ett inbjudningsbrev
  • En kopia av registeringsbeviset för företaget i Pakistan
  • En kopia av hotellbokningen
  • En kopia av personbeviset
  • En kopia av E-Bil


  Ansök nu och fullfölj vårt simpla formulär, enbart enkla resedetaljer och personliga detaljer. Vi tar hand om resten och håller dig informerad om processen via email.

 2. Ytterligare styrkande dokument

  De stödjande dokumenten som efterfrågas under ansökningsprocessen är för närvarande de som publiceras på den Pakistanska regeringens webbplats. Ytterligare styrkande handlingar kan begäras av myndigheterna i Pakistan efter att begäran har lämnats in. Om detta inträffar kommer Visumservice att kontakta resenären omedelbart.

  Dessa dokument kan variera från:

  • Inbjudningsbrev notariserat lokalt i Pakistan
  • Resenärens kontoutdrag
  • Körkorts kopia
  • Skattehandlingar
  • E-bill inbjudan
  • Inbjudningsbrev och ID kopia på sponsorn
  • Ett brev från Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Pakistan och hjälper dig säkerställa ett visum till Pakistan tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Pakistan via Pakistan ambassad för Pakistan passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Pakistan visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Pakistan 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillPakistan? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Pakistan stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.