1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Myanmar (Burma) och hjälper dig säkerställa ett visum till Myanmar (Burma) tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Myanmar (Burma) via Myanmar (Burma) ambassad för Myanmar (Burma) passinnehavare.

FAQS för visum till Myanmar (Burma)

När bör jag ansöka om mitt Myanmar (Burma) visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Myanmar (Burma) 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillMyanmar (Burma) ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Myanmar (Burma) stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Myanmar (Burma) för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 5. Inbjudan

  A letter of invitation from the company the applicant is visiting. A copy is acceptable. This letter must:

  • Be addressed to the Consulate
  • Be on company letterhead paper
  • Include the name of the applicant
  • Specify the purpose of the visit
  • Match the Letter of Guarantee with regards to the requested number of entries and the length of visa required where a Letter of Guarantee is requested
  • Bear the stamp of the inviting company
  • Bear the signature of the inviting party

 6. Registreringsbevis

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet

 7. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 8. Ansökningsformulär för visum

  Två komplett ifyllda och undertecknade ansökningsformulär. Dessa formulär måste innehålla uppgifter om tidigare och nuvarande anställning.

 9. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 10. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 11. Personer som ansöker om flera inresor

  Visum för flera inresor kommer endast att utfärdas till sökande som kan styrka tre tidigare visum i sina nuvarande eller utgångna pass som måste tillhandahållas.

 12. Ytterligare administrativ behandling

  Ansökningar kan hänvisas i cirka fyra veckor tills godkännande erhålls för utfärdande av visum

Exempel på visumkrav vid turistresor till Myanmar (Burma) för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Behörighetskrav för e-visum

  Vänligen gå till huvudmenyn för att se om du är berättigad att ansöka om ett turistvisum online genom att välja "Turist (Elektronisk)" från rullgardinsmenyn.

 3. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 4. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 5. Anställningsbevis

  Ett bekräftelsebrev från den sökandes arbetsgivare. Detta brev måste:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla den sökandes namn
  • Bekräfta att den sökande är anställd av företaget
  • Ange syftet med resan
  • Ange när sökanden förväntas återvända till arbetet
  • Skrivas på maskin och signeras i original av sökandens närmsta chef eller HR-avdelning

  Ett exempel på anställningsbevis finns i Visumservice ansökningspaketet

 6. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 7. Kopia av informationssidan i ert pass

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 8. Ansökningsformulär för visum

  En komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Detta formulär måste innehålla uppgifter om tidigare och nuvarande anställning.Sökande som är pensionerade måste ange detta på ansökningsformuläret och ange namn och adress till det senaste företaget de arbetade för samt sin yrkestitel.

 9. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 10. Passagerare på oceankryssningar

  Vänligen observera att passagerare på oceankryssningar som har ett brittiskt medborgarpass kanske inte behöver visum för detta land (eller så kan visumet ordnas vid ankomsten av kryssningsföretaget) eftersom de anländer via havet och kan anses vara i transit.