1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Kambodja och hjälper dig säkerställa ett visum till Kambodja tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Kambodja via Kambodja ambassad för Kambodja passinnehavare.

FAQS för visum till Kambodja

När bör jag ansöka om mitt Kambodja visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Kambodja 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillKambodja ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Kambodja stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Kambodja för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Vara giltigt sex månader vid inresa
  • Ha minst en ledig visumsida

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget resenärern ska besöka, kopia accepteras. Brevet måste:

  • Vara adresserad till High Commission
  • Vara skrivet på företagets brevpapper
  • Inkludera namn på resenären
  • Inkludera immigrations ansvarstagande för resenären
  • Ange syfte med resan
  • Vara daterad
  • Inneha stämpel fårn inbjudande företag
  • Inneha signatur och namnförtydligande för inbjudande part

 6. Hälsodeklaration

  Detta måste förses som en Hälsodeklartionsform som du finner i Visumservice ansökningspaket. Sökande måste handskriva nedan uttalanden på deklarationsformuläret tillsammans med fullständigt namn, signatur och datum:

  • "I agree to complete with these requirements"
  • "I confirm that I will purchase COVID insurance prior to my arrival in Cambodia"
  • "I confirm that I have US $2000 cash for deposit at airport upon arrival in Cambodia"

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret måste:

  • Vara maskinskriven, ej handskriven
  • Skrivas ut och undertecknas i original av den sökande

 8. Tilläggsformulär

  Ett komplett och signerat tilläggs formulär vid namn "Requirements for enter into Cambodia from 15 November 2021"

 9. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts