1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Japan och hjälper dig säkerställa ett visum till Japan tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Japan via Japan ambassad för Japan passinnehavare.

FAQS för visum till Japan

När bör jag ansöka om mitt Japan visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Japan 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillJapan ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Japan stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Viktig information

Tillfälligt uppehåll för visum utfärande

Vänligen notera att ambadsaden har tillfälligt uppehåll i utfärdandet av visum, ambassaden meddelar att detta gäller alla visum tillsvidare

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Japan för svenska medborgare

 1. Hantering av visumansökan

  Ambassaden kräver att ansökande personligen hämtar och betalar för sitt visum hos ambassaden. Visumservice kan fortfarande handlägga ert ärende och lämna in den till ambassaden åt er. När visumet blivit utfärdat kommer ansökande personligen behöva besöka ambassaden för upphämtning av visum samt betalning av konsulära avgifter.

  Konsulära avgiften baseras på nationalitet samt syfte med resan, var god kontakta Visumservice för yttligare information.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev i original från sökandens svenska arbetsgivare. Samtliga brev måste ha skrivits ut på företagets brevpapper och uppvisa en svensk postadress. Använd exemplet på Garantibrev som du hittar på https://visumservice.se/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf för att fylla i ditt brev.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

  Utöver att följa språket som tillhandahålls i exemplet ska ditt Garantibrev: 
  • Ange sökandens lön
  • Innehålla en detaljerad resplan

 5. Inbjudan

  Originalet av ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn
  • Ange resans syfte
  • Vara daterat
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Innehålla den inbjudande partens namnteckning och fullständiga namn i tryckbokstäver

 6. Introduktionsbrev

  Ett garantibrev från företaget som sökanden besöker. Detta måste innehålla:

  • Vara utfärdat på företagetsbrevpapper
  • Resenärens namn
  • Födelsedatumet för resenären
  • Passnummer för resenären
  • Namn på det företag som ska besökas
  • Syftet med resan

 7. Bevis på finansiella medel

  Detta ska tillhandahållas i form av kopior av sökandens tre senaste kontoutdrag

 8. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 9. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 10. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Viktig information

Tillfälligt uppehåll för visum utfärande

Vänligen notera att ambadsaden har tillfälligt uppehåll i utfärdandet av visum, ambassaden meddelar att detta gäller alla visum tillsvidare

Exempel på visumkrav vid turistresor till Japan för svenska medborgare

 1. Hantering av visumansökan

  Ambassaden kräver att ansökande personligen hämtar och betalar för sitt visum hos ambassaden. Visumservice kan fortfarande handlägga ert ärende och lämna in den till ambassaden åt er. När visumet blivit utfärdat kommer ansökande personligen behöva besöka ambassaden för upphämtning av visum samt betalning av konsulära avgifter.

  Konsulära avgiften baseras på nationalitet samt syfte med resan, var god kontakta Visumservice för yttligare information.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Bevis på finansiella medel

  Detta ska tillhandahållas i form av kopior av sökandens tre senaste kontoutdrag

 5. Bekräftelse på anställning

  Ett intyg måste bifogas för att bekräfta den anställdes anställning hos en svensk arbetsgivare

 6. Bevis för researrangemang

  Bevis på researrangemang. Detta ska bifogas i form av bokningsbekräfstelser eller inbjudan

  • En kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa
  • En kopia av bekräftelsen på hotellbokningen

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts