Få ett visum för Irak

Exempel på visumkrav vid turistresor till Irak för svenska medborgare

 1. Personlig ansökan

  Ambassaden kräver att sökanden ansöker om visum personligen. Visumservice kan inte hjälpa till med detta. Vänligen kontakta ambassaden för ytterligare information.

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Irak för svenska medborgare

 1. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 2. Kopia av informationssidan i ert pass

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla  två stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av hög kvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Ett garantibrev från den sökandes svenksa arbetsgivare. Detta brev behöver:

  • Vara på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till ambassaden
  • Inkludera namn, nationalitet samt födelsedatum på den ansökande
  • Inkludera utfärdande samt utgångsdatum på den ansökandes pass
  • Inkludera den ansökandes passnummer
  • Inkludera den ansökandes arbetstitel samt startdatum för anställningen
  • Specifiera syftet med resan
  • Specifiera antalet inresor samt hur länge visumet skall gälla
  • Inkludera accepterande av ekonomiskt ansvar för den ansökande
  • Undertecknas av sökandes handledare eller företagets HR-avdelning

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev i original från destinationslandet. Denna inbjudan ska utfärdas av utrikesministerium.

 6. Läkarintyg

  Resenärer måste bistå med ett negativt covid-19 PCR test, utfärdat inom 72h från ansökningsdatum

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i på datorn, inte vara ifyllt för hand
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Irak och hjälper dig säkerställa ett visum till Irak tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Irak via Irak ambassad för Irak passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Irak visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Irak 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillIrak? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Irak stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.