Få ett visum för Ekvatorialguinea

Exempel på visumkrav vid turistresor till Ekvatorialguinea för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla tre stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav:

  • Fotot ska ha tagits inom de senaste tre månaderna mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet
  • Det ska ha tagits mot en vit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Fotot ska ha tagits rakt framifrån med ansiktet i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Bevis på finansiella medel

  Detta bör styrkas genom en kopia av den ansökandes bankutdrag för de tre senaste månaderna. Ditt konto måste innehålla tillräckliga medel för £2000

 5. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 6. Utdrag ur brottsregistret

  Originalet av sökandens utdrag från belastningsregistret Detta ska ha utfärdats inom de tre senaste månaderna

 7. Fotokopia av ansökningsmaterial

  Tre stycken kompletta uppsättningar fotokopior av samtliga handlingar ska skickas in till Visumservice för handläggning.

 8. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

 9. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Ekvatorialguinea för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla tre stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav:

  • Fotot ska ha tagits inom de senaste tre månaderna mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet
  • Det ska ha tagits mot en vit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Fotot ska ha tagits rakt framifrån med ansiktet i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Specifiera syftet med resan
  • Ange sökandens fullständiga namn precis som det framgår i passet
  • Ange sökandens passnummer
  • Innehålla sökandens nationalitet
  • Vara legaliserat av General direktören som är ansvarig för den nationella säkerheten i Ekvatorial Guinea
  • Ha utfärdats för högst två månader sedan

   

 6. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 7. Utdrag ur brottsregistret

  Originalet av sökandens utdrag från belastningsregistret Detta ska ha utfärdats inom de tre senaste månaderna

 8. Fotokopia av ansökningsmaterial

  Tre stycken kompletta uppsättningar fotokopior av samtliga handlingar ska skickas in till Visumservice för handläggning.

 9. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

 10. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Ekvatorialguinea och hjälper dig säkerställa ett visum till Ekvatorialguinea tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Ekvatorialguinea via Ekvatorialguinea ambassad för Ekvatorialguinea passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Ekvatorialguinea visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Ekvatorialguinea 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillEkvatorialguinea? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Ekvatorialguinea stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.