1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Kamerun och hjälper dig säkerställa ett visum till Kamerun tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Kamerun via Kamerun ambassad för Kamerun passinnehavare.

FAQS för visum till Kamerun

När bör jag ansöka om mitt Kamerun visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Kamerun 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillKamerun ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Kamerun stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Viktig information

Inresekrav
Resenärer måste bistå med ett häslointyg vid ankomst, detta intyg måste vara utfärdat inom 72h från resedatum och intyga att man inte är smittad av COVID-19

Tillfälligt uppehåll för visum utfärande

Vänligen notera att ambadsaden har tillfälligt uppehåll i utfärdandet av visum, ambassaden meddelar att detta gäller alla visum tillsvidare

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Kamerun för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i ytterligare sex månader efter utresedatumet

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Du ska tillhandahålla ett Garantibrev från sökandens svenska arbetsgivare. Säkerställ att ditt brev uppfyller konsulatets särskilda krav genom att använda vårt digitala Garantibrev. Besök https://visumservice.se/bcl-order för att börja.

  Observera att de flesta konsulat kräver att garantibrev har daterats en månad innan det att ansökan skickas in.

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Det går bra med en kopia. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn
  • Ange resans syfte
  • Vara daterat
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Innehålla den inbjudande partens namnteckning och fullständiga namn i tryckbokstäver

 6. Försäkringsbevis

  Kopia av reseförsäkringsbeviset. Försäkringsbeviset ska ange:

  • Sökandens fullständiga namn
  • Att försäkringen är giltig för destinationslandet
  • Försäkringens giltighetstid

 7. Läkarintyg

  Detta måste bistås med I form av: 

  • En kopia av ert  gula febern vaccinationsintyg
  • En kopia av ert  kolera vaccinationsintyg (om ni kommer från ett drabbat område) detta krävs vid ankomst.


  I tillägg behöver resenärer bifoga ett intyg utfärdat av en allmän läkare som intygar följande:

  • Intyga att resenären inte har COVID-19
  • Vara notariserat
  • Notera att detta även krävs vid ankomst till Kamerun

 8. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 9. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 10. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Viktig information

Inresekrav
Resenärer måste bistå med ett häslointyg vid ankomst, detta intyg måste vara utfärdat inom 72h från resedatum och intyga att man inte är smittad av COVID-19

Tillfälligt uppehåll för visum utfärande

Vänligen notera att ambadsaden har tillfälligt uppehåll i utfärdandet av visum, ambassaden meddelar att detta gäller alla visum tillsvidare

Exempel på visumkrav vid turistresor till Kamerun för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor I Storbritannien. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i ytterligare sex månader efter utresedatumet

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Vara 35 x 45mm stora
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bär några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Bevis för researrangemang

  Detta ska tillhandahållas i form av en kopia av flygbekräftelsen som visar fortsatt flygresa/returresa

 5. Försäkringsbevis

  Kopia av reseförsäkringsbeviset. Försäkringsbeviset ska ange:

  • Sökandens fullständiga namn
  • Att försäkringen är giltig för destinationslandet
  • Försäkringens giltighetstid

 6. Läkarintyg

  Detta måste bistås med I form av: 

  • En kopia av ert  gula febern vaccinationsintyg
  • En kopia av ert  kolera vaccinationsintyg (om ni kommer från ett drabbat område) detta krävs vid ankomst.


  I tillägg behöver resenärer bifoga ett intyg utfärdat av en allmän läkare som intygar följande:

  • Intyga att resenären inte har COVID-19
  • Vara notariserat
  • Notera att detta även krävs vid ankomst till Kamerun

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Formuläret ska:

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts