Få ett visum för Bolivia

Viktig information

Resenärregistrering

Rekommenderas starkt

Känn dig tryggare under dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.Läs mer

Anmäl er utlandsvistelse

Boka ett Covid-19 test

Testning för COVID-19 är en viktig del för att kunna resa internationellt just nu och som resenär är det nödvändigt att ha koll på detaljerna innan avresa. Din destination han behöva ett test för att kunna komma in i landet och kanske är du oroad vad ett positivt test vid ankomst skulle innebära för dig med obligatorisk karrantän eller nekat inträde. Eller så är de så att du strävar efter sinnesfrid, genom att kunna ta ett test idag och få snabbt svar gällande din Covid-19 status.  Hälso och inrese-krav ändras dagligen, så se till att vara väl förberedd för de olika scenarier som kan uppkomma vid din resa. Vi kan assistera med alla test som behövs via vår samarbetespartner samt se till att testen som tas är rätt för just din resa samt håller de strikta tidsramar som finns.  Boka ditt Covid-19 test idag..

Exempel på visumkrav vid turistresor till Bolivia för svenska medborgare

 1. Viseringsfritt

  Viseringsfritt för en vistelse i upp till 90 dagar. Krav på resenären:

  • Inneha ett pass som är giltigt i minst ytterligare sex månader efter inresa med en tom passida
  • Inneha bevis på tillräckliga finansiella medel
  • Inneha flygbiljetter för fortsatt resa/returresa
  • Inneha dokument som anger resans syfte
  • Inneha alla nödvändiga dokument för nästföljande destination
  • Kontrollera med sitt flygbolag att viseringsfri ombordstigning tillåts eftersom sådana bestämmelser kan komma att ändras

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Bolivia för svenska medborgare

 1. Viktig Information

  Vissa nationaliteter kan kallas till personlig intervju till ambassaden.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i sex månader efter utresedatumet
  • Inte vara skadat på något sätt

 3. Kopia av informationssidan i ert pass

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 4. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandhålla ett foto i färg för passändamål som uppfyller följande krav:

  • Ha tagits under de senaste tre månaderna och vara utskrivna på fotopapper av högkvalitet
  • Ha tagits mot en helvit bakgrund
  • Storlek 35 x 45mm
  • Ha tagits rakt framifrån med hela ditt ansikte placerat i mitten med ett neutralt ansiktsuttryck (inte le)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, utom för religiösa syften
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 5. Introduktionsbrev

  Ett personligt brev i original från sökanden Det personliga brevet ska:

  • Ange syftet med resan
  • Intyga resenärens fullständiga namn och passnummer.
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Innehålla inrese- och avresedatum
  • Inkludera reseinformation i forma v resedatum, vistelselängd samt städer man kommer befinna sig I.
  • Vara daterat och ha undertecknats av sökanden
  • Vara adresserad till ambassaden.

 6. Garantibrev

  Ett garantibrev från den ansökandes arbetsgivare. Detta brev behöver:

  • Vara utställt av arbetsgivaren eller dess filial i Sverige
  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Inkludera namn samt adress på det svenska företaget
  • Inkludera namn på den ansökande
  • Innehålla inrese- och avresedatum
  • Ange syftet med resan
  • Signeras av resenärens närmsta chef eller HR-avdelning

 7. Inbjudan

  Krävs i original, utfärdat av företaget som resenären ska besöka. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn
  • Ange resans syfte
  • Vara daterat
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Innehålla den inbjudande partens namnteckning och fullständiga namn i tryckbokstäver

  Resedatumen som anges i inbjudningsbrevet måste stämma överrens med resedatumen i garantibrevet samt i ansökningsformuläret för visum.

 8. Registreringsbevis

  Detta ska tillhandahållas i form av företagets registreringsbevis i destinationslandet

 9. Utdrag ur brottsregistret

  Ett originellt intyg om gott uppförande utfärdat av en polisavdelning i Sverige. Certifikatet måste:

 10. Vaccinationsintyg mot Gula febern

  Detta måste tillhandahållas i form av fyra kopior av ett giltigt vaccinationsintyg mot gula febern.

 11. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  Ansökan är giltig i 15 kalenderdagar från datumet för utskrift.

 12. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 13. Aviseringsgiltighet

  Detta visum är giltigt i två månader från dagen för utfärdandet för en vistelse på upp till 30 dagar. Det är möjligt att förlänga ditt visum på Immigration Office i La Paz.

 14. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar ambassaden i varje land om dina resplaner om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i Visumservicepaketet och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Bolivia och hjälper dig säkerställa ett visum till Bolivia tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Bolivia via Bolivia ambassad för Bolivia passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Bolivia visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Bolivia 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillBolivia? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Bolivia stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.