1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Vitryssland och hjälper dig säkerställa ett visum till Vitryssland tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Vitryssland via Vitryssland ambassad för Vitryssland passinnehavare.

FAQS för visum till Vitryssland

När bör jag ansöka om mitt Vitryssland visum?
Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Vitryssland 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.

Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillVitryssland ? Är det säkert att skicka in sitt pass?
Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Vitryssland stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.

Exempel på krav vid affärsresor för e Vitryssland Visum för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Finland.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i ytterligare sex månader efter utresedatumet

 3. Passkopia

  En tydlig fotokopia i färg av informationssidan (-orna) i sökandens pass.

 4. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 5. Inbjudan

  Originalet av ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Detta brev ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn
  • Ange resans syfte
  • Vara daterat
  • Ha stämplats med det inbjudande företagets stämpel
  • Innehålla den inbjudande partens namnteckning och fullständiga namn i tryckbokstäver
  • Omnämna ett samarbetsavtal mellan företag i Norge och Vitryssland

 6. Försäkringsbevis

  Originalhandlingen av ett sjukförsäkringsbrev som anger vilka områden sjukförsäkringen täcker. Intyget ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Ange namn, adress och telefonnummer till det utländska försäkringsbolaget eller internationella assistansföretaget
  • Ange sökandens fullständiga namn 
  • Ange att försäkringen gäller under hela resan 
  • Ange att försäkringen gäller internationellt eller för ”Republiken Vitryssland”
  • Ange att den täcker de medicinska kostnaderna
  • Ange att den täcker ett medicinskt försäkringsskydd på upp till minst 10 000 EUR
  • Ange start- och slutdatum för försäkringens giltighet
  • Ha skrivits på engelska

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Vitryssland för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas ska du fylla i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Vitryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan ansökningsformuläret för visum fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska: 

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 9. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar. 

Exempel på krav vid turistresor för en Vitryssland Visum för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Finland.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i ytterligare sex månader efter utresedatumet

 3. Fotografi

  Du ska skicka in ett fotografi. Ladda upp ditt foto, så skriver vi ut det i enlighet med de exakta krav som gäller för detta visum. Besök https://visumservice.se/photo-service för att ladda upp ditt foto.


  Alternativt kan du tillhandahålla ett färgfoto för passändamål som uppfyller följande strikta krav: det ska ha tagits inom tre månader mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet; ha storleksmåtten 35 x 45 mm; visa ditt ansikte rakt framifrån med ansiktet centrerat i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende). Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl. Ditt foto ska inte vara fäst vid din ansökan och det får inte bära spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar.

 4. Bevis för researrangemang

  Sökandens turistvoucher i original. Turistvouchern ska:

  • Komma från en registrerad vitrysk resebyrå eller ett vitryskt hotell
  • Innehålla sökandens fullständiga namn
  • Vara utställd för vistelsens exakt angivna datum

 5. Försäkringsbevis

  Originalhandlingen av ett sjukförsäkringsbrev som anger vilka områden sjukförsäkringen täcker. Intyget ska:

  • Ha skrivits på företagets brevpapper
  • Ange namn, adress och telefonnummer till det utländska försäkringsbolaget eller internationella assistansföretaget
  • Ange sökandens fullständiga namn 
  • Ange att försäkringen gäller under hela resan 
  • Ange att försäkringen gäller internationellt eller för ”Republiken Vitryssland”
  • Ange att den täcker de medicinska kostnaderna
  • Ange att den täcker ett medicinskt försäkringsskydd på upp till minst 10 000 EUR
  • Ange start- och slutdatum för försäkringens giltighet
  • Ha skrivits på engelska

 6. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum

  Det kan vara tidskrävande och svårt att fylla i ansökningsformuläret. Använd Visumservice:-dokumentberedningstjänsten – Vitryssland för att säkerställa att dina handlingar upprättas och skickas in på korrekt sätt i enlighet med konsulära krav. Detta erbjuds som en premiumtjänst till en kostnad av 375 SEK utöver övriga service- och handläggningsavgifter. För att detta ska underlättas ska du fylla i Visumservice-formuläret för dokumentberedningstjänsten – Vitryssland vilket återfinns i Visumservice-ansökningspaketet.

  Alternativt kan ansökningsformuläret för visum fyllas i av sökanden själv. Formuläret ska: 

  • Fyllas i med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 7. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

 8. Resenärregistrering (rekommenderas starkt)

  Deta Utrikesdepartementet rekommenderar att medborgare registrerar sig hos myndigheten vid utlandsresor. Känn dig tryggare med dina internationella resor genom att låta oss registrera din resa hos deta Utrikesdepartementet. Registreringen meddelar dena ambassaden i varje land om dina resplaner och ansluter dig till krisregistreringssystemet. Därmed informeras du om viktiga händelser i de länder du ska besöka.  För att omfattas av denna valfria tjänst ska du fylla i registreringsformuläret i detta Visumservice paket och skicka det till oss tillsammans med dina övriga handlingar.