Få ett visum för Burkina Faso

Exempel på visumkrav vid turistresor till Burkina Faso för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Danmark. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i nio månader efter avresedatum
  • Fotona får inte vara skadade på något sätt.

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla tre stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav:

  • Fotot ska ha tagits inom de senaste tre månaderna mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet
  • Det ska ha tagits mot en vit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Fotot ska ha tagits rakt framifrån med ansiktet i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Vaccinationsintyg mot Gula febern

  En kopia av vaccinationsintyg mot Gula febern

 5. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 6. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Exempel på visumkrav vid affärsresor till Burkina Faso för svenska medborgare

 1. Handläggning i utlandet

  Det finns ingen ambassadrepresentation för denna destination i Sverige. Samtliga ansökningar handläggs utomlands med hjälp av vårt Visumservice-kontor i Danmark. Avgift för frakt till utlandet tillkommer med 1400 SEK ex Moms per beställning utöver de listade priserna.

 2. Pass

  Sökandens faktiska pass. Passet ska:

  • Inneha minst två tomma visumsidor
  • Vara giltigt i nio månader efter avresedatum
  • Fotona får inte vara skadade på något sätt.

 3. Fotografi (-er)

  Du ska tillhandahålla tre stycken färgfoton för passändamål som uppfyller följande strikta krav:

  • Fotot ska ha tagits inom de senaste tre månaderna mot en vit bakgrund och vara utskrivet på fotopapper av hög kvalitet
  • Det ska ha tagits mot en vit bakgrund
  • Storlek 35 x 45 mm
  • Fotot ska ha tagits rakt framifrån med ansiktet i mitten och ansiktsuttrycket ska vara neutralt (inte leende)
  • Du får inte bära glasögon eller huvudbonad, förutom av religiösa skäl
  • Dina foton får inte fästas vid din ansökan och de får inte bära några spår av vidhäftningsmedel eller häftklamrar

 4. Garantibrev

  Ett garantibrev från den sökandes svenksa arbetsgivare. Detta brev behöver:

  • Vara på företagets brevpapper
  • Vara adresserat till ambassaden
  • Inkludera namn, nationalitet samt födelsedatum på den ansökande
  • Inkludera utfärdande samt utgångsdatum på den ansökandes pass
  • Inkludera den ansökandes passnummer
  • Inkludera den ansökandes arbetstitel samt startdatum för anställningen
  • Specifiera syftet med resan
  • Specifiera antalet inresor samt hur länge visumet skall gälla
  • Inkludera accepterande av ekonomiskt ansvar för den ansökande
  • Undertecknas av sökandes handledare eller företagets HR-avdelning

 5. Inbjudan

  Ett inbjudningsbrev från företaget som sökanden besöker. Inbjudningsbrevet ska:

  • Ha författats på företagets brevpapper
  • Innehålla sökandens namn, nationalitet och passnummer 
  • Innehålla sökandens jobbtitel och anställningens startdatum 
  • Ange plats och syfte med besöket
  • Ange det önskade antalet inresor och hur länge visumet ska gälla
  • Innehålla inrese- och avresedatum 
  • Innehålla kontaktuppgifter till företaget/värden som står bakom inbjudan
  • Vara stämplat med det inbjudande företagets stämpel
  • Originalet ska ha undertecknats  

 6. Vaccinationsintyg mot Gula febern

  En kopia av vaccinationsintyg mot Gula febern

 7. Ansökningsformulär för visum

  Ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär för visum. Formuläret ska:

  • Vara ifyllt med stora tryckbokstäver
  • Skrivas ut och undertecknas av sökanden

 8. Visumservice Beställningsformulär

  Uppvisa Visumservice-beställningsformuläret som medföljer detta paket.

  Vänligen observera att samtliga betalningar ska göras först efter att ansökningsförfarandet för visum har slutförts

Ytterligare information

 1. Tidseffektivt.  Visumservice säkerställer en snabb process för Burkina Faso och hjälper dig säkerställa ett visum till Burkina Faso tidseffektivt.
 2. Smidigt.  Visumservice är det smidigaste sättet att söka om visum på och kan gå så snabbt som på en dag. Vi behandlar dagligen visum till Burkina Faso via Burkina Faso ambassad för Burkina Faso passinnehavare.
 3. När bör jag ansöka om mitt Burkina Faso visum?

  Det lämpligaste är att ansöka om ditt visum till Burkina Faso 1-2 månader före ditt resedatum. Om du har kort om tid, kan vi behandla din ansökan snabbt och smidigt med expresshantering på ambassaden.
 4. Behöver jag skicka in mitt pass I original för ett visum tillBurkina Faso? Är det säkert att skicka in sitt pass?

  Ja, du behöver skicka in ditt pass i original. Kopia räcker inte. Visum för Burkina Faso stämplas in i ditt pass på en av passidorna. Visumet kan därför inte utfärdas utan ditt pass i original. Skicka därför ditt pass till oss med säker och spårbar budleverans eller post då det är en värdehandling.