Handelsdokument Export

Varje exportör och importör vet att korrekt pappersarbete är avgörande. Felaktiga eller icke kompletta dokument ökar risken för förseningar, onödiga kostnader och kan i värsta fall äventyra affärer.

Visumservice har expertisen, flera år av erfarenhet och kunskapen som krävs för att du ska få dina dokument i tid, varje gång.

Servicen vi bistår med kunde inte varit enklare: Skicka in dina dokument elektroniskt, vi kontrollerar att allting är korrekt och lämnar in dem till lämplig instans eller myndighet. Du kan enkelt spåra dina dokument online för att följa dem i processen i realtid. Vi kommer att retunera dina dokument via kurir eller vårt egna lokalbud, i vissa fall bara inom en timme.

Spara tid, få sinnesro och fokusera på er kärnverksamhet

Med Visumservice får du en erfaren expert och en enda kontakt för att hantera din order. Vi kommer hantera allt som krävs från: dokumentvalidering, översättningar, datautbyte, notarisering, betalning till ambassader och instanser oavsett valutor. Använd dig av Visumservice för dina export och import dokument så du har tid att göra det du gör bäst: affärer.

Steg 1
Välj den typ av dokument som du önskar få certifierade

Steg 2
Få en orderbekräftelse samt tilläggsdokument som krävs

Steg 3
Ladda upp de dokument som krävs via vår säkra portal

Steg 4
Slutförda dokumenten skickas till er returadress

De dokument vi vanligtvis behandlar:

Ursprungscertifikat

Ett ursprungscertifikat bekräftar ursprunget av exporterade varor. Det utfärdas vanligtvis för varor som ska säljas i utlandet som en permanent exportering. Ett 'COO' kan efterfrågas för kommersiellt samt tull-syfte.

Det är Handelskammaren som ansvarar för att utfärda ursprungscertifikaten, det finns två olika sorters certifikat som används:

 • Mellanönsterns ursprungscertifikat - Dessa är exklusiva för handel i mellanöstern (exkluderande Egypten) och behandlas tillsammans med en komersiell faktura.
 • Europas ursprungscertifikat - Ett COO för European Community (EC) används för länder utanför mellanöstern, Egypten och Iran (om inte specifikt efterfrågat för användning i mellanöster-länderna).
 • Fakturor och packlistor
 • Hajj och Umarh dokument (certifiering enbart)

Regulatory Affaris dokument

Lagstadgade dokument innehåller ofta kvalifikationsspecifika regler och riktlinjer som säkerställer att alla handelskrav och förordningar som finns uppfylls.

De vanligaste industri-sektorerna där lagstadgade dokument förekommer är:

 • Farmaceutisk
 • Kosmetisk
 • Bekämpningsmedel
 • Bilogisk
 • Medicinska apparater
 • Livsmedel och jordbruk

Reglerande dokument utfärdas vanligtivs av en nationell behörig myndighet eller relevant organisation, som kan vara en branschorganisation eller myndighet.

EUR 1 & A.TR Movement/Preference certifikat

Ett preferenscertifikat är utfärdat av EU-exportörer när varor som ska exporteras uppfyller kraven enligt ett preferenshandelsavtal med specifika länder. Detta certifikat tillåter importen av varorna till destinationslandet för en reducerad tullskatt, i vissa fall kostnadsfri tullskatt.

Det finns många typer av preferenser och preferenscertifikat, det vanligaste är dock EUR 1 och A.TR certifikat.

ATA Carnet

Ett ATA-carnet dokument är ett internationellt export och import dokument som är den enklaste verisionen av tullfria och skattefria metoden för att exporta icke-förgängliga varor tillfälligt.

Carnets kallas ofta för ''pass för varor'' som ersätter behovet att en vanlig tulldokumentation. Denna metod tillåter en snabb och problemfri import till länder som tillhör Carnet-systemet utan att behöva betala tull eller lokal skatt vid importen. Det kan användas för flera resor och gäller i ett år och täcker över 70 länder.

Carnets kan användas för tre huvudkategorier av varor:

 1. Komersiella prover ( Carnet är ett kommersiellt dokument därför måste värdet av varan överrensstämma med detaljhandelnsvärde i Sverige)
 2. Varor för presentation, användning på mässor, utställning eller liknande evenemang
 3. Professionell utrustning (som endast är avsedd att användas av eller under en personlig övervakning av innehavaren eller deras utsedda representant)

ATA Carnets garanterar tullmyndigheter utanför EU att alla tullar och skatter kommer betalas till dem om villkoren under vilka de tillåter varorna in i landet bryts.

Certificate of Free Sale

Ett Free Sales certifikat är ett intyg som krävs för försäljning av varor i ett tredje land, som antingen inte har ett regelverk för specifika produkter eller inte vill acceptera den reglerande standarden för exportlandet eller handelsblocket.

När export till tredjeländer utförs ombeds oftast företag om att tillhandanhålla ett CFS-certifikat för fri försälkning som en del av deras export dokument. Ett CFS-certifikat är ett intyg från en ansvarig person i EU som bekräftar att produkten/produkterna överrensstämmer med EU:s produktförordning och att det fritt kan säljas över hela EU. Ett CFS betraktas ocskå som ett certifikat för tillverkning, hälsa eller säkerhetscertifikat för vissa länder utanför EU.